Regulamin AD SP

PROGRAM DYPLOMOWY „Architektura Drewniana w Polsce”

Regulamin programu

 1. Program dyplomowy „ADSP” ma na celu zachęcanie do poznawania historii i kultury Polski oraz do odwiedzania miejsc historycznych.
 2. Program dyplomowy „ADSP” jest niezależnym programem dyplomowym związanym z grupą Rady Bractwa Zamkowego.
 3. W programie dyplomowym mogą uczestniczyć licencjonowani nadawcy i nasłuchowcy.
 4. Do programu dyplomowego „ADSP” zaliczane są potwierdzone łączności/nasłuchy ze stacjami pracującymi z obiektów architektury drewnianej (zw. dalej obiektami ) ujętych w wykazie, przeprowadzone na wszystkich pasmach amatorskich i wszystkimi rodzajami emisjami. Łączności przeprowadzone przez przemienniki są zaliczane.
 5. Program dyplomowy „ADSP” obejmuje trzy rodzaje dyplomów:
  1. „DYPLOM-H” dla łowców – za łączności/nasłuchy ze stacjami pracującymi z miejsc ujętych w wykazie.
  2. „DYPLOM-A” – dla aktywatorów – pracujących z miejsc ujętych w wykazie.
  3. „DYPLOM-E” - dyplomy dla organizatorów ekspedycji.
 6. Wymogiem ubiegania się o dyplom jest posiadanie odpowiedniej ilości QSO's
 7. „Dyplom-H” przyznawany jest na podstawie wykazu łączności/nasłuchów przekazanego przez uczestnika za przeprowadzenie co najmniej 25, 100, 250 i dalej co 250 QSO ze stacjami pracującymi z różnych miejsc ujętych w wykazie. Dyplomy-H będą numerowane osobno.
 8. „Dyplom-A” przyznawany jest za przeprowadzenie co najmniej 25 QSO z danego obiektu. Wymagana ilość łączności może być osiągnięta podczas ponownych aktywacji. Dyplomy te będą oznaczane kodem obiektu np. Dyplom-A-ADB001 i numerowane w kolejności wydania
 9. „Dyplom-E” przyznawany jest na podstawie wykazu aktywności wykonanych przez uczestnika z co najmniej 10, 25, 50, 75, 100 i dalej co 25 obiektów ujętych na liście obiektów. Zgłoszenie z prośbą o wydanie Dyplomu-E XXX gdzie xxx oznacza liczbę wykonanych aktywności z różnych obiektów z ilością minimum 25 QSO należy wysłać drogą mailową na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 10. Wszystkie logi w postaci elektronicznej wyłącznie jako plik ADIF, należy wysłać na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 11. Zalecany format logu: ADZ002 ZS01_sp8bbk_p 20230101.adi.
 12. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, log za pracę z obiektu może być wysłany do koordynatora programu PGA. W tym celu prosimy wysłać log z dokumentacją wymaganą w regulaminie programu gminnego.
 13. Dyplomy będą wydawane w formie elektronicznej (JPG).
 14. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:
  1. Zaleca się aby Aktywatorzy planujący wyprawę wypełniali formularz „Zapowiedzi” zawarty na stronach Zamki w Polsce bądź PGA LogSearch, minimum na dzień przed planowaną aktywacją. Ubiegający się o „Dyplom-A” winni pracować głównie na pasmach KF, za stację pracującą z obiektu uważa się stację zainstalowaną na jego terenie lub w bezpośrednim sąsiedztwie w odległości nie większej niż 500 m.
  2. Dopuszcza się zwiększenie odległości zainstalowania stacji, jeśli jest ewidentny brak dojazdu do obiektu np. gęsta zabudowa. W takiej sytuacji prosimy o wysłanie wraz z logiem dodatkowych informacji. Uprasza się kolegów by nie nadwyrężali tego punktu regulaminu pod rygorem odrzucenia logu.
  3. Praca z dwóch obiektów Programu jednocześnie jest niedozwolona - nie dotyczy to sytuacji, gdy w bezpośrednim sąsiedztwie do 500 m znajdują się obiekty z innych programów dyplomowych. Praca powinna odbywać się zgodnie z ich regulaminem.
 15. Zasady zgłaszania nowych Obiektów do programu.
  1. Nowe obiekty do dyplomu "ADSP":
   1. Na liście mogą znaleźć się zabytki architektury drewnianej: obiekty sakralne różnych wyznań, domy mieszkalne, dwory, pałace, budynki gospodarcze, wiatraki, młyny, tartaki i in. - wpisane do rejestru zabytków.
   2. Grupy obiektów stanowiących zespół zabytkowy (np. dwór i zabudowania gospodarcze, kościół i dzwonnica, drewniana zabudowa wiejska lub miejska, skansen itp.) wpisane zostaną jako jeden Obiekt.
   3. Na listę mogą być wpisane też obiekty nie znajdujące się w rejestrze zabytków.
   4. Zgłaszany obiekt ma udokumentowaną historię (nawet bardzo skromną).
  2. Propozycje powinny zawierać:
   1. nazwę Obiektu,
   2. województwo, powiat i gminę (PGA),
   3. współrzędne Obiektu,
   4. opis obiektu plus ew. fotografia,
   5. źródła informacji (literatura, strona internetowa). W przypadku źródeł pisanych wskazany jest skan.
  3. Każdy przypadek będzie indywidualnie rozpatrywany. Koordynator Programu może zażądać uzupełnienia informacji.
  4. Propozycje Obiektów należy przesyłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 16. Kierując się zasadą FAIR PLAY łączności przeprowadzone przed powstaniem programu dyplomowego to jest przed 01-01-2023 nie będą zaliczane.
 17. Za szkody powstałe podczas realizacji Programu organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.


 

Would you like to try out ipage hosting, they provide reliable green hosting service.
Joomla Templates designed by Joomla Hosting